Vrátenie tovaru a sťažnosti

Podanie sťažnosti

Ak chcete podať sťažnosť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 

1. formulár na vrátenie/ sťažnosť

Vrátenie tovaru nahláste na kontakt@sklep24ip.pl a uveďte údaje o kupujúcom, dátum nákupu a číslo faktúry.


2. potvrdenie o prijatí

Po odoslaní reklamácie dostanete spätný e-mail s potvrdením prijatia reklamácie.


3 Potvrdenie služby

Počkajte, prosím, na ďalšie pokyny zaslané e-mailom. Každá žiadosť sa posudzuje individuálne.


Podľa platných zákonov máte na vrátenie tovaru 14 dní. Ak chcete odstúpiť od zmluvy a vrátiť od nás zakúpený výrobok, vyplňte formulár a zašlite ho na našu adresu spolu s vráteným výrobkom (výrobkami):

 

PS SERWIS
Al. Niepodległości 16 lok 3
58-100 Świdnica
tel. 221 221 022
kontakt@sklep24ip.pl

 * Právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní sa vzťahuje len na spotrebiteľov (v zmysle poľského občianskeho zákonníka) - nevzťahuje sa na nákupy na obchodné účely.